CONTOH EVIDENS SKPMg2 2021

CONTOH EVIDENS SKPMg2 2021

contoh Evidens SKPMg2

Perkongsian  contoh Evidens Pelaksanaan SKPMg2 ini  bukan hanya sebagai persediaan untuk pengisian SKPMg2 malah yg lebih penting adalah sebagai panduan Tahap Tindakan Pengurusan Pemajuan Sekolah kita.

 

EVIDENS (bukti/keterangan):

 • Dokumen – bahan bercetak /softcopy Contoh: minit mesyuarat, fail, catatan, laporan, gambar
 • Media sosial: kumpulan/group atau mesej dalam WhatsApp, Telegram, WeChat, Facebook
 • Lokasi/peralatan – contoh bumbung dewan yang telah dibaiki
 • Tidak semestinya di satu tempat/dalam satu fail – mengikut keperluan & kesesuaian

contoh Evidens SKPMg2

STANDARD 1 Contoh Evidens SKPMg2: KEPEMIMPINAN

 

PERNYATAAN STANDARD:

Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran (PdP).

 

ASPEK 1.1:  PGB SEBAGAI PENERAJU

1.1.1: PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang.

 • Analisis SWOT/ /analisis lain yang bersesuaian
 • Petunjuk Prestasi Utama (KPI /SKT)
 • Dashbord Sekolah· Keberhasilan PGB

1.1.2:  PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah secara terancang dan sistematik.

 • Garis panduan/format perancangan strategik
 • Dokumen Perancangan Strategik

(Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi)

 • PrOD – Analisis jurang, Spect, OPPM

1.1.3:  PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara terancang dan sistematik.

 • Jadual pemantauan PdP
 • Jadual Pemantauan Program Kurikulum / Kokurikulum /  HEM oleh GB
 • Rumusan pemantauan oleh GB
 • Laporan Post Mortem Program Kokurikulum, Kokurikulum dan HEM
 • Minit Mesy. JK Pemantauan Bil. 1 & 2

1.1.4:  PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan PdP secara profesional dan terancang.

 • RPH PGB
 • Dokumen Pentaksiran murid kelas PGB
 • Contoh Semakan Kerja Murid oleh PGB

1.1.5:  PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pencerapan PdP secara professional dan terancang.

 • Slaid Taklimat Pencerapan pdp
 • Jadual Penceparan pdp
 • Analisis Standard 4
 • PrOD – Analisis jurang, Spect, OPPM utk Standard 4

1.1.6: PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pemantauan kemajuan dan pencapaian murid secara sistematik dan terancang.

 • Analisis Headcount
 • Program / Intervensi kecemerlangan sekolah

1.1.7: PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara profesional dan terancang

 • Isu / masalah & cara penyelesaian

 

 

ASPEK 1.2: PGB SEBAGAI PEMBIMBING

1.2.1: PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara profesional dan terancang.

 • Slaid Taklimat/bengkel/kursus/ceramah

1.2.2: PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturun kuasa secara profesional dan terancang

 • Laporan Coaching & Mentoring
 • Laporan eksekutif perbincangan dgn PK
 • Surat Penurunan kuasa

 

ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG

1.3.1: PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan secara profesional dan terancang.

 • Catatan setiap perbincangan professional bersama subordinat

1.3.2: PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan pemajuan sekolah secara profesional dan terancang.

 • Peti cadangan / aduan pelanggan
 • Blog, Facebook, Whatsapp, telegram dsb

1.3.3: PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara terancang.

 • Perbincangan skor PBPPP
 • Pamer Penerima APC /Sijil penghargaan sekolah
 • Senarai keperluan dan kemudahan yang disediakan kpd warga sekolah tahun semasa
 • Laporan bergambar pelibatan dlm aktiviti sekolah

 

STANDARD 2 Contoh Evidens SKPMg2: PENGURUSAN ORGANISASI

PERNYATAAN STANDARD:

Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah.

 

ASPEK 2.1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

2.1.1: Sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang.

 • Buku Panduan Tugas Guru dan AKP Tahun
 • Carta Organisasi Induk
 • Surat perlantikan tugas staf
 • Buku Pengurusan Sekolah Tahun
 • Rekod Prestasi Kerja Guru dan AKP

 

2.1.2: Pembangunan sumber manusia diurus secara terancang.

 • Analisis keperluan kursus/taklimat/bengkel staf
 • Penilaian keberkesanan kursus /taklimat/bengkel staf
 • Analisis SPL-KPM

 

ASPEK 2.2: PENGURUSAN ASET

 • Buku Panduan Pengurusan Aset & Stor
 • Rekod / laporan verifikasi Aset & stor

 

ASPEK 2.3: PENGURUSAN KEWANGAN

 • Dokumen Pengurusan Kewangan & Akaun sekolah
 • Laporan Audit

 

ASPEK 2.4: PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN

 • Rekod & Analisis Penggunaan Sumber Pendidikan

– PSS /Bilik Akses/ Makmal ICT

 

ASPEK 2.5: IKLIM

2.5.1: Persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan terancang.

 • Buku / Laporan Program 3K
 • Laporan Penyelenggaraan Pendawaian / bangunan
 • Polisi / Label / Petunjuk keselamatan

 

2.5.2: Suasana yang selesa dan harmoni diwujudkan secara sistematik dan terancang.

 • Buku Peraturan & panduan staf/ murid
 • Program peningkatan keakraban /semangat kesepunyaan

 

ASPEK 2.6: PENGURUSAN PERPADUAN

 • Laporan sambutan Hari kebangsaan Hari Raya, Tahun Baru China, Pesta Menuai
 • Laporan program Silang budaya -RIMUP:-makanan, pakaian & tarian tradisional

 

ASPEK 2.7: PERMUAFAKATAN STRATEGIK

 • Minit mesyuarat / Laporan program Permuafakatan PIBG/ Alumni/ PIBK

STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID

PERNYATAAN STANDARD:

Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

 

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM

ASPEK 3.1.1: KETETAPAN PELAKSANAA KURIKULUM

 

 • Dokumen Ketetapan Kurikulum
 • Carta Organisasi Kurikulum

 

ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN

3.1.2.1:  Pelaksanaan mata Mata pelajarandiurus secara profesional dan terancang.

 • Rancangan pelajaran Tahunan Mata pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6
 • Rumusan Pemantauan Kurikulum Bil. 1/2017
 • Minit Mesyuarat Pengurusan Bil. 1/2017
 • Minit Mesyuarat JKS Bil. 1/2017
 • Minit Mesyuarat Panitia BM Bil. 1/2017
 • Buku Rekod PdP – semua guru Mata pelajaran dlm panitia
 • Analisis Data / headcount Peperiksaan Mata pelajaran dlm panitia
 • Rekod Pentaksiran Sekolah bagi murid Tahun 1 hingga Tahun 6

3.1.2.2:  Program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang.

 • TAKWIM panitia
 • Perancangan Strategik panitia – OPPM
 • Penilaian keberkesanan Impak – Spect
 • Intervensi LINUS / UPSR

3.1.2.3:  Program peningkatan pencapaian murid diurus secara profesional dan terancang.

 • Semakan Headcount
 • Penggunaan Tools (Analisis Jurang, Spect, OPPM / Grow)

3.1.2.4:  Bantuan geran per kapita mata Mata pelajaran dimanfaatkan secara sistematik dan terancang.

 • Minit mesyuarat Panitia
 • Rekod Inventori
 • Rekod Subsudiari mata pelajaran

 

ASPEK 3.1.3: PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL

 • Semakan KSSR 2017
 • Jadual Waktu
 • Jadual guru ganti – relif

 

ASPEK 3.1.4: PENGURUSAN PENILAIAN MURID

 • Jadual Peperiksaan
 • Analisis peperiksaan
 • Intervensi Penambahbaikan

 

STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM

ASPEK 3.2.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM

 • Dokumen Ketetapan Ko Kurikulum
 • Carta Organisasi Ko Kurikulum

 

ASPEK 3.2.2: PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN

 • Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi semua Kelab / Persatuan
 • Jadual perjumpaan/aktiviti semua Kelab / Persatuan
 • Buku laporan aktiviti mingguan semua Kelab / Persatuan
 • Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua Kelab / Persatuan
 • Kad/borang penilaian semua Kelab / Persatuan
 • Rumusan Aktiviti Persatuan semua Kelab / Persatuan Tahun 2017
 • Laporan Tahunan semua Kelab / PersatuanTahun 2017

 

ASPEK 3.2.3: PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM

 • Buku Panduan pengurusan semua Badan Beruniform
 • Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi semua Badan Beruniform
 • Jadual perjumpaan/aktiviti semua Badan Beruniform
 • Buku laporan aktiviti mingguan semua Badan Beruniform
 • Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua Badan Beruniform
 • Kad/borang penilaian semua Badan Beruniform
 • Rumusan Aktiviti semua Badan BeruniformTahun 2017
 • Laporan Tahunan semua Badan BeruniformTahun 2017

 

ASPEK 3.2.4: PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN

 • Buku Panduan/ peraturan pengurusan semua Sukan / Permainan
 • Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi semua Sukan / Permainan
 • Jadual perjumpaan aktiviti semua Sukan / Permainan
 • Buku laporan aktiviti mingguan semua Sukan / Permainan
 • Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua Sukan / Permainan
 • Kad/borang penilaian semua semua Sukan / Permainan
 • Rumusan Aktiviti semua Sukan / Permainan
 • Laporan Tahunan semua Sukan / Permainan

 

ASPEK 3.2.5: PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

 • Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Program Kecemerlangan Ko Kurikulum
 • Minit Mesyuarat Ko Kurikulum
 • Takwim Pengurusan Program
 • Laporan Program Kecemerlangan Ko Kurikulum
 • Rekod Pencapaian Ko Kurikulum

 

ASPEK 3.2.6: PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA

 • Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Program Sukan
 • Minit Mesyuarat
 • Takwim Sukan utk semua
 • Laporan Program Kecemerlangan Sukan
 • Rekod Pencapaian Sukan

 

ASPEK 3.2.7: PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM

 • Analisis PAJSK

 

STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

 ASPEK 3.3.1: KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID

 • Dokumen Ketetapan HEM
 • Carta Organisasi HEM

 

ASPEK 3.3.2: PENGURUSAN DISIPLIN MURID

 • Laporan Mingguan Perhimpunan Tahun 2017
 • Rekod Disiplin Murid tahun 2017
 • Perancangan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017
 • Laporan/Rumusan Rekod Disiplin Murid Tahun 2017
 • Laporan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017

 

ASPEK 3.3.3: PENGURUSAN KESELAMATAN MURID

 • Program keselamatan murid
 • Panduan /SOP menghadapi bencana kebakaran, gempa bumi, tsunami dsb

 

ASPEK 3.3.4: PENGURUSAN KESIHATAN MURID

 • Buku Panduan Pengurusan kesihatan murid
 • Rekod Kesihatan murid
 • Papan/sudut info kesihatan
 • Laporan program kesihatan

 

ASPEK 3.3.5: PENGURUSAN BANTUAN MURID

 • Panduan / pekeliling kelayakan bantuan murid
 • Senarai murid layak e Bantuan

 

ASPEK 3.3.6: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

3.3.6.1:  Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus secara profesional dan terancang.

 • Pekeliling berkaitan Bimbingan kaunseling
 • Buku RPH GBK
 • Kertas kerja dan laporan program UBK
 • Takwim UBK

3.3.6.2: Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang.

 • Panduan pengurusan pentaksiran psikometrik
 • Jadual pentaksiran psikometrik
 • Analisis data pentaksiran psikometrik
 • Program / inteversi

 

STANDARD 4 Contoh Evidens SKPMg2: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

PERNYATAAN STANDARD:

Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan.

 

ASPEK 4.1: GURU SEBAGAI PERANCANG

 • RPT & RPH

 

ASPEK 4.2: GURU SEBAGAI PENGAWAL

 

ASPEK 4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING

 • Sumber pendidikan – ABM/BBM/BBB

 

ASPEK 4.4  GURU SEBAGAI PENDORONG

 

ASPEK 4.5: GURU SEBAGAI PENILAI

 • Instrumen pentaksiran
 • Lembaran latihan
 • Semakan kerja murid
 • Refleksi Pdpc

 

ASPEK 4.6: MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF

 

STANDARD 5 Contoh Evidens SKPMg2: KEMENJADIAN MURID

PERNYATAAN STANDARD:

Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggunggjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.

 

ASPEK 5.1: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK

5.1.1  Peratus Murid Mencapai Matlamat Tahunan Individu yang Ditetapkan   dalam Tahun Terkini (Murid Berkeperluan Khas)

 • Instrumen Analisis MBK

 

5.1.2   Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah Rendah (UPSR)

 • Instrumen Analisis UPSR

 

    ASPEK 5.2: KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

5.2.1    Gred Purata Sekolah dalam Kelab/Persatuan

 • Instrumen Analisis skor Kelab/Persatuan

 

5.2.2    Gred Purata Sekolah dalam Badan Beruniform

 • Instrumen Analisis skor Badan Berunifom

 

5.2.3    Gred Purata Sekolah dalam Sukan/Permainan

 • Instrumen Analisis skor Sukan / Permainan

 

    ASPEK 5.3: KEMENJADIAN SAHSIAH MURID

 

5.3.1    Purata Peratus Kehadiran Murid ke Sekolah bagi Tahun Terkini.

 • Analisis Kehadiran murid – e kehadiran

 

5.3.2  Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Ringan) bagi Tahun Terkini.

 • Analisis SSDM

 

5.3.3  Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Sederhana) bagi Tahun Terkini.

 • Analisis SSDM

 

5.3.4 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Berat) bagi Tahun Terkini.

 • Analisis SSDM

 

5.3.5 Peratus Murid Yang Mengamalkan Perlakuan Positif bagi Tahun Terkini.

 • Rekod perlakuan positif murid

 

Manual/Panduan Ee-Book SKPMg2

Untuk memudahkan anda sila muat turun manual atau e-book contoh Evidens SKPMg2 seperti di bawah:

Panduan SKPMg2

 e-Book SKPMg2

contoh Evidens SKPMg2

 

Maklumat Lanjut & Pertanyaan

Untuk maklumat lanjut dan pertanyaan layari:

https://direktori.moe.gov.my/

atau hubungi:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

KOMPLEKS E, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,

62590 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

Tel:  0388846456

email: [email protected]

2 thoughts on “CONTOH EVIDENS SKPMg2 2021”

 1. Assalamualaikum tuan, macamana saya hendak dapatkan panduan contoh evidens SKMPg2 ini? boleh tuan emel kepada saya. saya Puan Haslina su SKMPg2 dari Sek Keb Kampung Jawa 2 Klang.

  Balas

Leave a Comment