CONTOH INSTRUMEN PBD(PENTAKSIRAN BILIK DARJAH)

CONTOH INSTRUMEN PBD(PENTAKSIRAN BILIK DARJAH)

Contoh Instrumen PBD

Contoh Instrumen PBD, dalam pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), guru menentukan hasil pembelajaran yang akan dicapai oleh murid berdasarkan objektif pembelajaran yang ditentukan dari Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.

Contoh Instrumen PBD dalam artikel ini hanyalah sebagai panduan dalam memberi idea kepada guru tentang bentuk instrumen yang boleh digunakan dalam melaksanakan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). Guru bebas memilih Contoh Instrumen PBD dan menentukan kaedah serta Contoh Instrumen PBD pentaksiran berdasarkan kreativiti, situasi dan hasil pembelajaran yang hendak dicapai.

Secara mudahnya, Contoh Instrumen PBD pentaksiran seperti yang diberikan dalam Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah seperti berikut:

Baca Juga: APA ITU PBD?PENTAKSIRAN BILIK DARJAH DI SEKOLAH

 1. Kaedah pentaksiran secara pemerhatian

– senarai semak

– anekdot

– rekod berterusan

–  gambar aktiviti

 1. Kaedah pentaksiran secara lisan

– murid dengan guru

– murid dengan murid

– murid dengan bahan pembelajaran

Bagi anda yang belum membuka akaun SSPN untuk anak anda sekarang boleh buka akaun SSPN secara online.

 1. Kaedah pentaksiran secara penulisan

– lembaran kerja (soalan latihan)

– lembaran kerja (bentuk jadual)

 1. Pentaksiran kendiri

– lembaran pentaksiran kendiri atau refleksi

– penggunaan rubrik

– senarai semak

– skala kadar

 1. Pentaksiran Rakan Sebaya

– borang maklum balas

Soalan Lazim Contoh Instrumen PBD

 1. Apakah PBD?
 • Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD berlaku secara formatif dan sumatif; sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran.
 1. Bila PBD bermula?
 • PBD dahulunya dikenali sebagai Pentaksiran Sekolah (PS) bermula pada tahun 2011. Pada tahun 2016, PS mula dikenali sebagai PBD.
 1. Apakah perbezaan PBD dan PBS?
 • PBS ialah Pentaksiran Berasaskan Sekolah, suatu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani). Ini selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Oleh itu terdapat empat komponen dalam PBS iaitu Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD).
 • PBD pula ialah pentaksiran yang berlaku secara berterusan sepanjang PdP, bagi semua mata pelajaran. PBD bukanlah untuk membandingkan tahap penguasaan antara seorang murid dengan murid yang lain, tetapi ia bertujuan untuk melihat perkembangan kemajuan murid dalam pembelajaran di samping membantu guru menambah baik pengajaran mereka.
 1. Apakah mata pelajaran yang terlibat dengan PBD?
 • Semua mata pelajaran KSSR dan KSSM.
 • Pelaksanaan konsep PBD berlaku secara berterusan dari Tahun 1 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 di sekolah menengah.
 1. Mengapakah PBD penting?
 • PBD dapat membantu guru dalam:
 1. Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh
 2. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran
 • Mengetahui keberkesanan pengajaran
 1. Merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran
 2. Mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta
 3. Bagaimanakah PBD dilaksanakan?
 • PBD dilaksanakan secara berterusan sepanjang proses PdP sepanjang tahun. PBD dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pentaksiran seperti:
 1. Pemerhatian
 2. Penulisan
 • Lisan
 • Melalui kerja projek, kuiz, pembentangan dan-lain- lain aktiviti pembelajaran, berdasarkan Standard Prestasi dan pertimbangan profesional guru.
 1. Apakah pertimbangan profesional?
 • Pertimbangan profesional merupakan satu bentuk keputusan berkaitan pembelajaran murid yang dibuat oleh guru secara beretika menggunakan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman berdasarkan Standard Prestasi dan data perkembangan penguasaan murid dalam pembelajarannya.
 1. Bagaimanakah PBD dilaporkan?
 • Tahap penguasaan murid dalam PBD dilaporkan menggunakan templat pelaporan dalam fail Excel yang digunakan secara luar talian. Laporan ini digunakan pada peringkat sekolah, serta dilaporkan kepada murid dan ibu bapa.
 1. Bagaimanakah memastikan kualiti pentaksiran bilik darjah yang dilaksanakan?
 • Pihak pentadbir sekolah melakukan pemantauan, manakala guru-guru dalam panitia semua mata pelajaran melakukan perbincangan dan penyelarasan berkaitan kaedah dan instrumen pentaksiran yang digunakan. Guru dalam panitia yang sama juga melakukan moderasi (perbincangan) sesama mereka dalam melakukan pertimbangan profesional terhadap murid.
 1. Siapakah jawatankuasa pemantauan kualiti PBD?
 • Jawatankuasa ini dibentuk oleh pihak sekolah, lazimnya dianggotai oleh:
 1. Pengetua/Guru Besar
 2. Penolong Kanan Pentadbiran
 • Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
 1. Penolong Kanan KoKurikulum
 2. Penolong Kanan Petang
 3. Penolong Kanan Pendidikan Khas
 • Guru Kanan Mata Pelajaran/Ketua Bidang
 • Ketua Panitia
 1. Guru Cemerlang
 2. Jurulatih Utama
 3. Mana-mana guru yang dilantik oleh Pengetua/Guru Besar/JK PB
 4. Berapa kerap PBD perlu dilaporkan?
 • Sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
 1. Apakah saluran yang disediakan bagi mendapatkan maklumat berkaitan KSSM?
 • Buku Panduan
 • Portal http://bpk.moe.gov.my/
 • JPN
 • PPD
 1. Adakah BPK menyediakan rekod transit?
 • Perekodan boleh dilakukan dalam dokumen seperti rekod mengajar, buku catatan guru, senarai semak, templat pelaporan Excel atau lain- lain tempat merekod yang sesuai.
 1. Adakah BPK menyediakan format pelaporan penguasaan murid dalam PBD?
 • Untuk tujuan pelaporan, templat pelaporan PBD dalam fail Excel yang disediakan dan dimuat naik ke portal BPK.
 1. Adakah templat pelaporan PBD yang baharu ini untuk semua Tahun dan Tingkatan?
 • Templat pelaporan PBD yang baharu akan disediakan mengikut Tahun/ Tingkatan kurikulum KSSR (Semakan 2017) dan KSSM yang dilaksanakan. Ini bermakna pada tahun 2018, templat pelaporan yang baharu ialah untuk Tahun 1, Tahun 2, Tingkatan 1 dan Tingkatan 2. Manakala templat pelaporan PBD yang baharu untuk Tahun 3 KSSR (Semakan 2017) dan Tingkatan 3 KSSM akan dimula digunakan pada tahun 2019.
 • Templat pelaporan PBD yang baharu untuk Tahun 4 akan digunakan pada tahun 2020, Tahun 5 pada tahun 2021 dan Tahun 6 pada tahun 2022.
 1. Mengapakah tiada surat siaran atau pekeliling untuk melaksanakan PBD?
 • PBD merupakan sebahagian daripada kurikulum. Kurikulum terdiri daripada kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Pentaksiran ini dinyatakan dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) setiap mata pelajaran. Pelaksanaan kurikulum dan pentaksiran berlaku secara serentak dan tidak memerlukan surat pekeliling yang berasingan. Surat pekeliling bagi melaksanakan KSSR (Semakan 2017) ialah SPI Bil. 8/2016 manakala surat pekeliling bagi melaksanakan KSSM ialah SPI Bil. 9/2016.
 1. Apa perbezaan Tahap Penguasaan Umum dengan Tahap Penguasaan Keseluruhan?
 • Tahap Penguasaan Umum ialah tahap penguasaan yang digunakan oleh semua mata pelajaran bagi menjadi asas kepada pembangunan Standard Prestasi mata pelajaran tersebut. Tahap Penguasaan Keseluruhan ialah penentuan satu Tahap Penguasaan dalam mata pelajaran tersebut pada penghujung sesi persekolahan iaitu pada akhir tahun persekolahan.

Maklumat Lanjut Apa Itu PBD

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Contoh Instrumen PBD , sila rujuk laman web Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Buku Panduan PBD di pautan berikut: http://bit.ly/PanduanPelaksanaanPBD.

Semoga perkongsian Contoh Instrumen PBD Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) ini memberikan guru-guru sedikit input berguna mengenai pelaksanaan PBD di sekolah dengan lebih baik.

1 thought on “CONTOH INSTRUMEN PBD(PENTAKSIRAN BILIK DARJAH)”

Leave a Comment