Jadual Gaji Minimum Maksimum( Perkhidmatan Pentadbiran & Sokongan JPA)

Jadual Gaji Minimum Maksimum( Perkhidmatan Pentadbiran & Sokongan JPA)

Jadual Gaji Minimum Maksimum

Jadual Gaji Minimum dan Maksimum ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang mana merupakan pekeliling yang berkuat kuasa sehingga kini.

Sejajar dengan Transformasi Perkhidmatan Awam dalam memastikan Perkhidmatan Awam mempunyai modal insan yang kompeten untuk merealisasikan wawasan negara, maka rasionalisasi skim perkhidmatan dilaksanakan oleh Kerajaan.

Kami akan kongsikan jadual gaji yang diperolehi oleh para penjawat awam.

Apa Itu Gaji

Bagi memudahkan anda memahami perbezaan antara ketiga istilah ini, boleh rujuk formula mudah di bawah:

 1. Gaji pokok: Gaji asas sahaja
 2. Gaji kasar: Gaji asas + elaun (jika ada)
 3. Gaji bersih: Gaji asas + elaun (jika ada) – potongan

Biasanya kesemua ini akan dinyatakan dengan jelas dalam penyata gaji anda.

Bagi kakitangan kerajaan, anda boleh menyemak slip gaji anda melalui e-Penyata Gaji

 

Jadual Gaji Minimum Maksimum Skim Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan

Skim Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan, Perkhidmatan Awam Malaysia adalah terdiri daripada:

 • Jurubahasa Serentak*    N41, N44, N48, N52, N54
 • Pegawai Penerbitan    N41, N44, N48, N52, N54
 • Pegawai Penyelidik Sosial*    N41, N44, N48, N52, N54
 • Pegawai Tadbir    N41, N44, N48, N52, N54
 • Pengurus Asrama*    N41, N44, N48, N52, N54
 • Penolong Pegawai Tanah (Pemakaian di Semenanjung sahaja)    NT29, NT32, NT36, NT40
 • Penghulu    NP29, NP32, NP36, NP40
 • Bentara Mesyuarat    N29, N32, N36, N40
 • Penolong Pegawai Penerbitan    N29, N32, N36, N40
 • Penolong Pegawai Penyelidik Sosial    N29, N32, N36, N40
 • Penolong Pegawai Tadbir    N29, N32, N36, N40
 • Penolong Pengurus Asrama    N29, N32, N36, N40
 • Juruaudio Visual    N19, N22, N26, N28
 • Operator Wayarles    N19, N22, N26, N28
 • Pegawai Khidmat Pelanggan    N19, N22, N26, N28
 • Pembantu Penerbitan    N19, N22, N26, N28
 • Pembantu Pengurusan Murid    N19, N22, N26, N28
 • Pembantu Penyediaan Makanan    N19, N22, N26, N28
 • Pembantu Penyelidik Sosial    N19, N22, N26, N28
 • Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)    N19, N22, N26, N28
 • Pemeriksa Cap Jari    N19, N22, N26, N28
 • Penyelia Asrama    N19, N22, N26, N28
 • Bentara Parlimen    N11, N14, N16, N18
 • Pembantu Operasi    N11, N14, N16, N18
 • Penghantar Notis    N11, N14, N16, N18
 • Pembantu Pentadbir Tanah/ Penolong Pentadbir Tanah (Pemakaian di Sabah/Sarawak)    NT19, NT22, NT26, NT29/30, NT32, NT36, NT40
 • Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat    N19, N22, N29/30, N32, N36, N40

Maklumat di bawah ini memaparkan maklumat Jadual Gaji Minimum-Maksimum bagi Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan dalam Perkhidmatan Awam Malaysia mulai 1 Julai 2016.

JADUAL GAJI GRED N

1) Jadual Gaji Gred N11

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA11000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,216.00

GAJI MAKSIMUM : RM2,983.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM80

2) Jadual Gaji Gred N14

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA14000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,640.00

GAJI MAKSIMUM : RM3,397.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM90

3) Jadual Gaji Gred N16

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA16000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,730.00

GAJI MAKSIMUM : RM3,612.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM95

4) Jadual Gaji Gred N18

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA18000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,825.00

GAJI MAKSIMUM : RM3,827.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM100

5) Jadual Gaji Gred N19

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA19000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,352.00

GAJI MAKSIMUM : RM4,003.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM100

6) Jadual Gaji Gred N22

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA22000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM2,252.00

GAJI MAKSIMUM : RM4,693.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM115

7) Jadual Gaji Gred N26

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA26000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM2,577.00

GAJI MAKSIMUM : RM5,251.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM125

8) Jadual Gaji Gred N28

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA28000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM2,706.00

GAJI MAKSIMUM : RM5,526.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM130

9) Jadual Gaji Gred N29

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA29000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,493.00

GAJI MAKSIMUM : RM5,672.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM145

10) Jadual Gaji Gred N30

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA30000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,493.00

GAJI MAKSIMUM : RM5,672.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM145

11) Jadual Gaji Gred N32

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA32000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM2,844.00

GAJI MAKSIMUM : RM6,256.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM155

12) Jadual Gaji Gred N36

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA36000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM3,527.00

GAJI MAKSIMUM : RM7,506.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM180

13) Jadual Gaji Gred N40

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA40000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM4,986.00

GAJI MAKSIMUM : RM8,972.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM225

14) Jadual Gaji Gred N41

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA41000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pengurusan dan Professional

GAJI MINIMUM : RM2,080.00

GAJI MAKSIMUM : RM9,546.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM225

15) Jadual Gaji Gred N44

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA44000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pengurusan dan Professional

GAJI MINIMUM : RM3,551.00

GAJI MAKSIMUM : RM10,406.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM250

16) Jadual Gaji Gred N48

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA48000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pengurusan dan Professional

GAJI MINIMUM : RM5,118.00

GAJI MAKSIMUM : RM11,634.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM270

17) Jadual Gaji Gred N52

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA52000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pengurusan dan Professional

GAJI MINIMUM : RM5,750.00

GAJI MAKSIMUM : RM12,348.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM290

18) Jadual Gaji Gred N54

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA54000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pengurusan dan Professional

GAJI MINIMUM : RM6,072.00

GAJI MAKSIMUM : RM13,138.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM320

JADUAL GAJI GRED NP

1) Jadual Gaji Gred NP29

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NP29000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,493.00

GAJI MAKSIMUM : RM5,672.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM145

2) Jadual Gaji Gred NP32

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NP32000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM2,844.00

GAJI MAKSIMUM : RM6,256.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM155

3) Jadual Gaji Gred NP36

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NP36000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM3,527.00

GAJI MAKSIMUM : RM7,506.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM180

4) Jadual Gaji Gred NP40

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NP40000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM4,986.00

GAJI MAKSIMUM : RM8,972.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM225

JADUAL GAJI GRED NT

1) Jadual Gaji Gred NT19

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NT19000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,352.00

GAJI MAKSIMUM : RM4,003.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM100

2) Jadual Gaji Gred NT22

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NT22000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM2,252.00

GAJI MAKSIMUM : RM4,693.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM115

3) Jadual Gaji Gred NT26

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NT26000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM2,577.00

GAJI MAKSIMUM : RM5,251.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM125

4) Jadual Gaji Gred NT29

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NT29000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,493.00

GAJI MAKSIMUM : RM5,672.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM145

5) Jadual Gaji Gred NT30

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NT30000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,493.00

GAJI MAKSIMUM : RM5,672.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM145

6) Jadual Gaji Gred NT32

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NT32000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM2,844.00

GAJI MAKSIMUM : RM6,256.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM155

7) Jadual Gaji Gred NT36

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NT36000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM3,527.00

GAJI MAKSIMUM : RM7,506.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM180

8) Jadual Gaji Gred NT40

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NT40000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM4,986.00

GAJI MAKSIMUM : RM8,972.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM225

Artikel lain : Login Penyata Gaji Online

1 thought on “Jadual Gaji Minimum Maksimum( Perkhidmatan Pentadbiran & Sokongan JPA)”

Leave a Comment