Maksud Gred Kod Jawatan KP N DG DH (Perkhidmatan Awam)

Maksud Gred Kod Jawatan KP N DG DH (Perkhidmatan Awam)

Maksud Gred Kod Jawatan

Gred jawatan kerajaan biasanya bermula dengan huruf dan gabungan nombor mengikut pangkat jawatan. Kita biasanya mendengar gred jawatan N17, W17, M41, W17 dan sebagainya. Disebalik gred jawatan itu ada maksud yang tersembunyi. Tidak ramai yang mengetahui klasifikasi perkhidmatan mengikut kod.

Kami akan membantu anda memahami apa maksud sebenar gred dan kod jawatan yang ditawarkan.

Apa Itu Gred Dan Kod Jawatan

Tiada akronim khusus untuk memberi maksud setiap huruf yang digunakan sebagai kod/gred tersebut. Dan ianya hanyalah klasifikasi kod perkhidmatan yang dibina untuk memudahkan penyelarasan setiap penjawat awam.

  • Penggelaran Semula Gred Jawatan dan Pengenalan Gred Gaji Sistem Saraan Malaysia

Selaras dengan penambahan lapisan gred baru, penggelaran gred jawatan dan gred gaji juga dipinda, pindaan ini, antara lain adalah bertujuan untuk memperkenalkan gred jawatan dan gred gaji baru serta menyeragamkan sistem gred jawatan dan gred gaji.

Pelarasan Gred Kakitangan Awam

Menurut LAMPIRAN B3 penggelaran gred jawatan dan gred gaji dipinda menggunakan angka 1 hingga 54 berasaskan kriteria kelayakan masuk dan bilangan gred kenaikan pangkat dalam setiap skim perkhidmatan. Angka 1 hingga 54 digunapakai untuk menentukan penggelaran gred jawatan dan gred gaji seperti berikut:

  • bermula dengan angka 1 untuk gred yang rendah sekali dan diikuti dengan angka yang lebih besar untuk gred yang lebih tinggi.
  • angka ganjil untuk gred lantikan; dan
  • angka genap untuk gred kenaikan pangkat

Maksud Gred Dan Kod Jawatan

Berikut adalah jadual gred tersebut:

Maksud Gred Kod Jawatan

Senarai Skim Perkhidmatan di bawah Klasifikasi N :

Jurubahasa Serentak*

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N41, N44, N48, N52, N54

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pengurusan dan Profesional

Pegawai Penerbitan

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N41, N44, N48, N52, N54

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pengurusan dan Profesional

Pegawai Penyelidik Sosial*

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N41, N44, N48, N52, N54

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pengurusan dan Profesional

Pegawai Tadbir

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N41, N44, N48, N52, N54

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pengurusan dan Profesional

Pengurus Asrama*

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N41, N44, N48, N52, N54

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pengurusan dan Profesional

Penolong Pegawai Tanah (Pemakaian di Semenanjung sahaja)

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : NT29, NT32, NT36, NT40

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Penghulu

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : NP29, NP32, NP36, NP40

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Bentara Mesyuarat

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N29, N32, N36, N40

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Penolong Pegawai Penerbitan

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N29, N32, N36, N40

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Penolong Pegawai Penyelidik Sosial

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N29, N32, N36, N40

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Penolong Pegawai Tadbir

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N29, N32, N36, N40

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Penolong Pengurus Asrama

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N29, N32, N36, N40

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Juruaudio Visual

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N19, N22, N26, N28

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Operator Wayarles

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N19, N22, N26, N28

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Pegawai Khidmat Pelanggan

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N19, N22, N26, N28

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Pembantu Penerbitan

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N19, N22, N26, N28

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Pembantu Pengurusan Murid

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N19, N22, N26, N28

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Pembantu Penyediaan Makanan

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N19, N22, N26, N28

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Pembantu Penyelidik Sosial

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N19, N22, N26, N28

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N19, N22, N26, N28

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Pemeriksa Cap Jari

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N19, N22, N26, N28

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Penyelia Asrama

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N19, N22, N26, N28

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Bentara Parlimen

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N11, N14, N16, N18

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Pembantu Operasi

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N11, N14, N16, N18

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Penghantar Notis

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N11, N14, N16, N18

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Pelaksana

Pembantu Pentadbir Tanah/ Penolong Pentadbir Tanah (Pemakaian di Sabah/Sarawak)

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : NT19, NT22, NT26, NT29/30, NT32, NT36, NT40

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Bersepadu

Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : N – PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED : N19, N22, N29/30, N32, N36, N40

KUMPULAN PERKHIDMATAN / JENIS SKIM PERKHIDMATAN :

Bersepadu

 

Artikel Lain : Contoh Email Temuduga MYSTEP

Leave a Comment