Semakan Keputusan Sijil Vokasional Malaysia(SVM) Semester 4 Sesi 2/2021 &  PASM

Semakan Keputusan Sijil Vokasional Malaysia(SVM) Semester 4 Sesi 2/2021 &  PASM

Semakan Keputusan SVM PASM

Tentunya para calon peperiksaan Sijil Vokasional Malaysia (SVM) bagi Semester 4 Sesi 2/2021 dan Pentaksiran Alternatif Sekolah Menengah Malaysia (PASM) tahun 2021 bagi murid berkeperluan pendidikan khas menanti keputusan peperiksaan mereka.

Berikut dikongsikan kenyataan media KPM berhubung semakan keputusan SVM dan PASM 2021.

Tarikh Semakan Keputusan Sijil Vokasional Malaysia (SVM) dan Pentaksiran Alternatif Sekolah Menengah Malaysia (PASM)

Para calon boleh mula membuat semakan pada jam 10 pagi 4 Julai 2022

 

Semakan Keputusan SVM PASM

Semoga perkongsian berkenaan Semakan Keputusan SVM dan PASM ini memberikan manfaat kepada anda semua.

Apa Itu Sijil Vokasional Malaysia (SVM)

KPM ingin memaklumkan bahawa Tranformasi Pendidikan Vokasional merupakan salah satu usaha untuk menyediakan peluang dan laluan pendidikan untuk semua. “KPM ingin memaklumkan bahawa Sijil Vokasional Malaysia (SVM) adalah setara dengan 3 kredit Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) bagi calon yang memperolehi PGNK Akademik sama atau lebih dari 3.33, kepujian dalam Bahasa Malaysia SVM Kod 1104, dan PNGK Vokasional melebihi 3.67.

 Pelajar lulusan Sijil Vokasional Malaysia yang layak akan berpeluang melanjutkan pelajaran ke Diploma Vokasional Malaysia serta boleh memperoleh Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) hingga ke Tahap 4. Selain itu, pelajar yang lulus sijil ini juga mempunyai peluang menyambung pelajaran ke peringkat tertieri awam dan swasta, disamping meningkatkan kemahiran yang lebih tinggi melalui institusi latihan kemahiran (ILK).

Perbezaan antara aliran di Kolej Vokasional dan Sekolah Menengah Teknik

Semakan Keputusan SVM PASM

Bagaimanakah pemilihan kemasukan ke KV / SMT dijalankan?

 • Pemilihan kemasukan murid ke KV/SMT bergantung kepada syarat-syarat umum dan khusus yang telah ditetapkan dan keputusan Ahli Jawatankuasa Pemilihan Murid (AJKPM)
 • Berikut merupakan syarat umumkemasukan murid iaitu :
 • Calon adalah Warganegara Malaysia;
 • Calon mestilah murid yang bersekolah di Sekolah Kerajaan / Sekolah Bantuan Kerajaan di bawah kelolaan KPM;
 • Calon telah menduduki Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tahun Semasayang merangkumi Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi) serta Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3);
 • Calon sihat tubuh badan;
 • Calon mestilah tiada sebarang kecacatan atau kecederaan atau sejarah penyakit atau penyakit-penyakit yang mengehadkan, membataskan dan menyukarkan pelaksanaan kerja praktikal dan amali;
 • Calon mestilah TIDAK RABUN WARNA/BUTA WARNA;
 • Calon bebas daripada masalah mental;  dan
 • Calon berminat dengan program dipohon

        *syarat khusus bergantung kepada program yang ditawarkan dan perubahan syarat bergantung pada tahun semasa

 Permohonan kemasukan ke Kolej Vokasional / Sekolah Menengah Teknik 

 • Permohonan dibuat secara online dengan melayari laman sesawang http://www.moe.gov.my setelah iklan disiarkan dalam akhbar-akhbar terpilih.

Apa Itu Pentaksiran Alternatif Sekolah Menengah Malaysia (PASM)

PASM merupakan pentaksiran yang direka bentuk khusus untuk MBPK. MBPK di sekolah menengah yang tidak menduduki Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)/Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM)/Sijil Vokasional Malaysia (SVM) boleh menduduki PASM dan memperoleh Sijil Alternatif Sekolah Menengah (SASM). Sesuai dengan kumpulan MBPK, PASM mempunyai tujuan istimewa iaitu untuk mengesan kebolehan (tapping into abilities) murid.

Pentaksiran ini mengaplikasi model ERRA (Environment-Reaction-Recognition-Acknowledgement) dan membawa ciri-ciri pentaksiran formal yang holistik, bersepadu dan berpusatkan murid. Pembinaan instrumen PASM yang dipanggil Environment Based Assessment Instrument (EBAI) adalah berasaskan standard yang mengambil kira ciri keterangkuman, keterbukaan dan keautentikan. Pentaksiran menggunakan EBAI meraikan kepelbagaian daripada segi pentaksir, instrumen dan reaksi yang dapat direkod sebagai eviden (tanda-tanda) kepada kebolehan MBPK. PASM dilaksana secara berterusan dan sistematik dengan berbantukan teknologi bermula daripada pendaftaran sehinggalah ke pensijilan MBPK.

Syarat kemasukan murid ke Program Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia ialah

berumur 13+ hingga 19+ tahun

Tempoh minimum belajar: 5 tahun (tempoh ini boleh dilanjutkan hingga 2 tahun maksimum)

disahkan oleh pengamal perubatan

boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain.

Pendidikan menengah menyediakan 2 jenis aliran iaitu dan vokasional.

Murid bermasalah penglihatan dan pendengaran boleh mengikuti pendidikan menengah aliran akademik di sekolah menengah yang mempunyai program Pendididkan Khas Integrasi atau di Sekolah Pendidikan Khas (contoh: SMPK Persekutuan Pulau Pinang atau SMPK Setapak)

Mereka menduduki Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) spt murid di arus perdana. Manakala murid bermasalah pembelajaran akan mengikuti Program Khas Integrasi menengah dan penilaian dibuat berdasarkan pencapaian mereka di peringkat sekolah.

Selepas Tingkat 3, mereka diberi peluang untuk membuat pilihan untuk meneruskan pelajaran dalam bidang akademik atau vokasional. Murid bermasalah penglihatan akan menduduki SPM dan seterusnya mengambil STPM bagi yang layak.

Mereka yang memilih aliran akademik boleh meneruskan pelajaran ke sekolah menengah pendidikan khas atau sekolah yang mempunyai program Pendidikan Khas Integrasi.

Artikel Lain : Permohonan Ke Politeknik 2022

Leave a Comment