Semakan & Contoh Soalan Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru UPBMG(Cara Cetak Sijil)

Semakan & Contoh Soalan Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru UPBMG(Cara Cetak Sijil)

UPBMG

Para guru di Kementerian Pendidikan Malaysia kini boleh mula membuat semakan Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru. Ujian tersebut merupakan salah satu ujian yang dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Ujian ini dilaksanakan untuk melihat tahap kecekapan guru-guru dalam menguasai Bahasa Melayu. Kami akan membantu anda untuk membuat semakan serta berkongsi panduan ujian tersebut.

 

APA ITU UJIAN PENGUASAAN BAHASA MELAYU GURU (UPBMG)

Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) pada dasarnya ialah satu ujianuntuk mengukur tahap penguasaan Bahasa Melayu untuk semua guru yangmengajarkan Bahasa Melayu di semua sekolah di bawah Kementerian PendidikanMalaysia (KPM). Ujian ini menguji empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar,bertutur, membaca, dan menulis. Keempat-empat komponen kemahiran bahasatersebut digunakan dalam menentukan tahap kompetensi bahasa dalam KurikulumStandard Bahasa Melayu (KSBM).

 

MATLAMAT PELAKSANAAN Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru

Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru diperkenalkan bagi mencapai matlamat dan objek berikut:

 1. Mengenal pasti tahap kecekapan berbahasa dalam kalangan guru Bahasa Melayu opsyen dan bukan opsyen.
 2. Meningkatkan profesionalisme guru Bahasa Melayu melalui kursus kecekapan berbahasa secara berfokus.

 

KUMPULAN SASARAN PELAKSANAAN Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru

Berikut adalah merupakan antara kumpulan sasaran bagi pelaksanaan Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru iaitu:

 • Guru opsyen dan bukan opsyen Tingkatan 6
 • Guru opsyen dan bukan opsyen sekolah menengah atas
 • Guru opsyen dan bukan opsyen sekolah menengah rendah
 • Guru opsyen dan bukan opsyen sekolah kebangsaan
 • Guru opsyen dan bukan opsyen sekolah jenis kebangsaan Cina
 • Guru opsyen dan bukan opsyen sekolah jenis kebangsaan Tamil

 

KOMPONEN UPBMG

Kertas Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru yang ditawarkan meliputi empat komponen seperti yang berikut:

Kod Kertas

Nara Kertas

Pemberat

Ternpoh Menjawab

300/1

Bertutur

25%

30 minit

300/2

Membaca

25%

60 minit

300/3

Menulis

25%

90 minit

300/4

Mendengar

25%

30 minit

 

FORMAT & KAEDAH UPBMG

Berikut adalah merupakan format dan kaedah Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru yang akan diuji iaitu::

KOMPENANFORMAT & KAEDAH
Kemahiran Bertutur
 • Bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya secara santun, fasih dan spontan dalam sesuatu situasi.
 • Bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya secara santun, fasih dan spontan dalam menyampaikan idea yang kreatif.
 • Bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya secara santun, fasih dan spontan dalam membuat penilaian secara kritis terhadap bahan pelbagai tema.
Kemahiran Membaca
 • Membaca pelbagai bahan yang kompleks yang menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya.
 • Membaca bahan yang kompleks daripada pelbagai tema yang menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya.
 • Membaca bahan yang kompleks daripada pelbagai bidang yang menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya.
Kemahiran Menulis
 • Menulis bahan prosa atau kreatif yang mengandungi idea yang kompleks dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya.
 • Menulis bahan prosa atau kreatif yang mengandungi idea yang kompleks dan berstruktur dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya.
 • Menulis bahan prosa atau kreatif yang mengandungi olahan pemikiran kritis dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya
Kemahiran Mendengar
 • Mendengar maklumat daripada sesuatu idea yang kritis dalam pelbagai bahan yang menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya.
 • Mendengar maklumat daripada sesuatu idea kritis dalam pelbagai bahan yang kompleks menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya.
 • Mendengar maklumat daripada bahan pelbagai tema dan situasi yang menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya.

TARIKH PENDAFTARAN UPBMG

Anda boleh membuat pendaftaran Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru pada bila masa sahaja sekiranya berkelayakan

 

CARA PENDAFTARAN UPBMG

Berikut adalah merupakan cara untuk anda membuat pendaftaran Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru iaitu:

 1. Layari pautan Sistem Pendaftaran Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru
 2. Semak status kelayakan anda terlebih dahulu di bahagian ‘Untuk mengetahui adakah anda diwajibkan menduduki UPBMG 2023, sila masukkan no. kad pengenalan dan semak nama anda di sini.’
 3. Sekiranya layak klik pada Daftar
 4. Isikan segala maklumat yang diperlukan dengan lengkap pada ruangan tersedia di bahagian Maklumat Diri dan Maklumat Ujian.
 5. Setelah lengkap, klik pada Daftar.
 6. Selesai, pendaftaran anda telah berjaya

 

CARA SEMAK PENYATA PENDAFTARAN UPBMG

Berikut adalah merupakan cara untuk anda membuat semakan pendaftaran Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru iaitu:

 1. Layari pautan Sistem Pendaftaran Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru
 2. Pada bahagian ‘Untuk menyemak penyata pendaftaran, sila masukkan no. kad pengenalan anda di sini’, masukkan no kad pengelan anda pada ruang tersedia dan klik Semak Penyata Pendaftaran
 3. Maklumat pendaftaran anda akan tertera

 

CARA CETAK SIJIL UPBMG

Keputusan akan diumumkan pada portal MPM. Calon juga boleh mencetak sijil UPBMG daripada portal MPM.

 

ARTIKEL LAIN:

1 thought on “Semakan & Contoh Soalan Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru UPBMG(Cara Cetak Sijil)”

 1. Hai!Saya belum mengetahui keputusan UPBMG yang saya duduki pada Tahun 2021 lepas.Bagaimana cara untuk saya menyemak keputusan?

  Balas

Leave a Comment