Pengambilan Penjawat Awam Secara Kontrak FAQ Mulai 1 Februari 2024

Pengambilan Penjawat Awam Secara Kontrak FAQ Mulai 1 Februari 2024

Pengambilan Penjawat Awam Secara Kontrak

Pada 12 Julai 2023, Kerajaan telah memutuskan untuk memperkenalkan suatu kaedah baharu bagi lantikan tetap pegawai awam, bertujuan mengukuhkan sistem saraan perkhidmatan awam. Artikel ini memberikan maklumat penting mengenai pengambilan penjawat awam baru secara lantikan kontrak mulai 1 Februari 2024, dan pertanyaan lazim yang mungkin timbul berkaitan dengan perubahan ini.

Pengambilan Pegawai Awam Secara Kontrak:

 1. Tujuan Kaedah Baharu:
  • Kaedah baharu diperkenalkan untuk memastikan kemampanan kewangan Kerajaan dalam jangka masa panjang.
 2. Sifat Sementara:
  • Pengambilan penjawat awam secara lantikan kontrak adalah bersifat interim (sementara) sehingga pelaksanaan kaedah baharu lantikan tetap yang melibatkan pindaan Akta yang berkaitan.
 3. Peluang Pelantikan Tetap:
  • Pegawai yang dilantik melalui lantikan kontrak ini akan dilantik secara tetap menerusi kaedah baharu yang akan dimuktamadkan. Pelantikan tetap ini bergantung kepada prestasi dan perakuan Ketua Jabatan.

Soalan Lazim Pengambilan Penjawat Awam Secara Kontrak:

SOALAN 1: Mengapakah pengambilan lantikan kontrak (interim) ini diperkenalkan?

 • Jawapan: Pengambilan ini adalah langkah interim untuk memperkenalkan kaedah baharu lantikan tetap pegawai awam.

SOALAN 2: Bilakah pengambilan pegawai baharu secara lantikan kontrak (interim) akan bermula?

 • Jawapan: Pengambilan bermula pada 1 Februari 2024.

SOALAN 3: Adakah urusan lantikan kontrak (interim) melibatkan semua Pihak Berkuasa Melantik (PBM)?

 • Jawapan: Urusan melibatkan Pegawai Awam Persekutuan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, kecuali Skim Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis.

SOALAN 4: Bagaimana kaedah permohonan untuk lantikan kontrak (interim)?

 • Jawapan: Permohonan dibuat melalui portal SPA9 di laman web Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.

SOALAN 5: Berapa lamakah tempoh bagi lantikan kontrak (interim) ini?

 • Jawapan: Tempoh kontrak adalah selama tiga (3) tahun atau sehingga kaedah baharu lantikan tetap berkuat kuasa.

SOALAN 6: Adakah pegawai lantikan kontrak (interim) berpeluang untuk diserap ke jawatan tetap?

 • Jawapan: Ya, pegawai berpeluang dilantik secara tetap bergantung kepada prestasi dan perakuan Ketua Jabatan.

SOALAN 7: Adakah gaji pegawai lantikan kontrak (interim) berbeza dengan jawatan tetap?

 • Jawapan: Gaji adalah sama seperti pegawai lantikan tetap.

SOALAN 8: Apakah faedah dan kemudahan disediakan untuk pegawai lantikan kontrak (interim)?

 • Jawapan: Faedah dan kemudahan adalah berdasarkan peraturan semasa seperti Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (MyPPSM) Urusan Perkhidmatan (UP).

SOALAN 9: Bagaimana penilaian prestasi bagi pegawai kontrak (interim)?

 • Jawapan: Penilaian prestasi berdasarkan dasar dan peraturan semasa yang berkuat kuasa.

SOALAN 10: Bagaimana proses pemberhentian/ penamatan pegawai lantikan kontrak (interim)?

 • Jawapan: Proses berdasarkan terma kontrak.

SOALAN 11: Adakah gaji permulaan mengambil kira pengalaman sektor pekerjaan terdahulu?

 • Jawapan: Boleh dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik tertakluk kepada peraturan semasa.

Maklumat Lanjut: Pegawai yang dilantik secara kontrak (interim) akan diserap ke perjawatan tetap menerusi kaedah baharu di bawah sistem saraan perkhidmatan awam. Untuk soalan lazim lebih lanjut, boleh dimuat turun melalui siaran media Jabatan Perkhidmatan Awam

 

Artikel Lain

Elaun Penjawat Awam(Berapa Kadar Imbuhan Kerja Kerajaan)

Leave a Comment