Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah (PLaN) Guna MoLIB

Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah (PLaN) Guna MoLIB

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI

PLaN KPM : Program Literasi & Numerasi Sekolah Rendah. Sejak Mac 2020, Program Literasi & Numerasi sekolah Rendah mula dilaksanakan.

 

APAKAH ITU PLaN KPM : PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI SEKOLAH RENDAH

PLaN adalah Primary Literacy and Numeracy atau Program Literasi & Numerasi Sekolah Rendah.

Ia merupakan sokongan pengajaran dan pembelajaran yang komprehensif dan menyeluruh berrasaskan sekolah untuk murid Tahun 2 dan tahun 3.

OBJEKTIF PLaN

Untuk makluman, Program ini adalah berbeza daripada Program Saringan Literasi & Numerasi yang dikenali sebagai Program LINUS2.0 dalam tiga aspek, iaitu objektif, akauntabiliti dan sokongan.

FOKUS AKTIVITI PLaN

Fokus aktiviti PLaN KPM adalah seperti berikut ( yang tersedia dalam gambar ) :

 

aa

PERANAN IBU BAPA/PENJAGA DAN KOMUNITI

Beriku adalah peranan yang perlu dimainkan oleh pihak penjaga:

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI

 

PERANAN KOMUNITI DAN SWASTA DALAM PLaN

Berikut adalah perana komuniti dan swasta dalam Plan:

 

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI

Impak Positif PLaN

Impak positif melalui Program ini adalah seperti berikut :

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI

Cara Guna MoLIB Matematik

anda boleh merujuk bahan di sini : http://bit.ly/molib-numerasi

Cara Guna MoLIB Sains

anda boleh merujuk bahan di sini : http://bit.ly/molib-literasi2

Cara Guna MoLIB Bahasa Inggeris

anda boleh membuat rujukan di sini : http://bit.ly/molib-literasi2

MAKLUMAT LANJUT

Untuk maklumat lanjut tentang pelaksanaan Program PLaN, sila rujuk sumber berikut : https://padlet.com/bpk025/PelaksanaanPLaN

Garis panduan pelaksanaan PLaN

Muat Turun Modul PLaN

SOALAN LAZIM

Apakah maksud PLaN ?

PLaN ialah Primary Literacy and Numeracy atau Program Literasi & Numerasi Sekolah Rendah.

Bilakah Program PLaN ini akan dilaksanakan ?

Program ini akan mula dilaksanakan mulai Mac 2020

Apakah objektif PLaN ?

Objektif PLaN adalah untuk memastikan semua murid Tahun 2 dan Tahun 3 boleh menguasai sekurang-kurangnya tahap penguasaan minimum iaitu Tahap Penguasaan 3 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris da Matematik.

Apakah antara impak positif PLaN ?

Salah satu impak positif PLaN adalah membina keyakinan diri murid untuk belajar dan berkomunikasi dengan berkesan.

Artikel Lain : Cara Akses Guna Muat Turun Sumberku

Leave a Comment