Biasiswa KPT 2024: Semakan Permohonan Program Penajaan Bawah KPT

Biasiswa KPT 2024: Semakan Permohonan Program Penajaan Bawah KPT

BIASISWA KPT

Kepada para pelajar Kemenerian Pelajaran tinggi (KPT) yang cemerlang, terdapat pelbagai biasiswa yang yang ditawarkan kepada pelajara yang memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan. Di sini kami akan kongsikan status penawaran biasiswa yang terkini beserta tarikh permohonan untuk makluman bersama. Anda boleh pilih Biasiswa Bantuan Kewangan KPT yang bersesuaian.

 

Tujuan & Objektif Biasiswa KPT

Tujuan pemberian biasiswa ini adalah bertujuan untuk memberi bantuan kewangan kepada pelajar bagi melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Berikut adalah merupakan antara objektif biasiswa ini iaitu:

  • Memastikan akses kepada pendidikan tinggi kepada golongan sasar yang layak serta mereka yang memerlukan.
  • Bertindak sebagai satu pengiktirafan secara langsung kepada mereka yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang yang dipilih.

 

Senarai Program Biasiswa KPT 2024

Terdapat pelbagai biasiswa yang disediakan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi mengikut katagori seperti berikut:

Senarai Biasiswa KPT Penjawat Awam Dalam Perkhidmatan

Jenis BiasiswaKeteranganCara Permohonan
Pasca Kedoktoran
(Post Doctoral)
Penajaan kepada pensyarah yang telah disahkan jawatan dan berkhidmat sekurang-kurangnya satu (1) tahun selepas dianugerahkan Ph.D dan dan tidak pernah mengikuti pengajian peringkat Pasca Kedoktoran. Program ini adalah bertujuan untuk menyokong pelaksanaan rancangan latihan sedia ada Universiti Awam.
Sub KepakaranPenajaan kepada pensyarah yang telah disahkan jawatan dan berkhidmat sekurang-kurangnya satu (1) tahun selepas dianugerahkan Sarjana Kepakaran dan tidak pernah mengikuti pengajian peringkat Sub-Kepakaran. Program ini adalah bertujuan untuk menyokong pelaksanaan rancangan latihan sedia ada Universiti Awam.Akan dikemaskini
Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB)Penajaan kepada tenaga pengajar akademik Bumiputera bagi melanjutkan pengajian PhD atau setaraf secara sepenuh masa di universiti dalam atau luar negara. Program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di UA melalui pewujudan tenaga pengajar yang berpendidikan tinggi.Maklumat lanjut
Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI)Penajaan kepada tenaga pengajar akademik warganegara Malaysia bagi melanjutkan pengajian PhD atau setaraf secara sepenuh masa di universiti dalam atau luar negara. Program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Universiti Awam melalui pewujudan tenaga pengajar yang berpendidikan tinggi.Maklumat lanjut
Hadiah Latihan Persekutuan PPPTPenajaan kepada Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional di dalam skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) Skim DH di Politeknik, Kolej Komuniti dan KPT sahaja bagi melanjutkan pengajian peringkat Sarjana dan Ph.D secara sepenuh masa di Institusi Pengajian Tinggi Awam. Program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kualiti tenaga pengajar Politeknik dan Kolej Komuniti.Maklumat lanjut
Hadiah Latihan Persekutuan Staf Bukan AkademikPenajaan kepada pegawai-pegawai bukan akademik di UA Gred 41 dan ke atas bagi melanjutkan pengajian peringkat Sarjana dan Ph.D secara sepenuh masa di Institusi Pengajian Tinggi Awam. Program ini selaras dengan hasrat KPT untuk meningkatkan tahap profesionalisme pentadbir di UA.Maklumat lanjut

Senarai Biasiswa KPT Pra Perkhidmatan

Jenis BiasiswaKeteranganCara Permohonan
MyBrain 2.0Program biasiswa ini akan menyaksikan beberapa pengukuhan daripada aspek cakupan dan pelaksanaannya termasuklah pengemasan kontrak bagi mengelakkan pelanggaran terma penajaan dan pengukuhan sistem yang lebih bersifat digital dan mesra pengguna.Maklumat lanjut
MyBrainSciencePenajaan kepada orang awam di peringkat ijazah pertama dan pasca ijazah dalam bidang sains tulen (matematik, fizik, kimia dan biologi) di dalam negara dan universiti terkemuka luar negara atau bertaraf ivy league. Program ini dilaksanakan bagi  menghasilkan saintis-saintis muda berjiwa besar dan menghasilkan cendikiawan bertaraf dunia / Nobel Laureate.Maklumat lanjut
Atlet Cemerlang IPTPenajaan kepada atlet yang bergiat aktif dan cemerlang dalam sukan yang diiktiraf KPT/Majlis Sukan Negara (MSN) serta mempunyai potensi akademik yang baik untuk meneruskan pengajian di IPT. Program ini dilaksanakan bagi tujuan menggilap kecemerlangan atlet negara serta atlet pelapis yang berprestasi tinggi di IPT dan untuk memastikan atlet yang sedang mengikuti pengajian di IPT dapat meneruskan kecemerlangan di dalam bidang sukan dan akademik.Maklumat lanjut
Anugerah Tokoh SiswaPenajaan kepada pelajar yang menerima Anugerah Tokoh Siswa sebagai satu (1) galakan untuk meneruskan pengajian ke peringkat Sarjana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses kepada penerima Anugerah Tokoh Siswa untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dan menyediakan pelapis pemimpin pada masa hadapan.Akan Dikemaskini
Pelajar Cemerlang PoliteknikPenajaan kepada pelajar Politeknik lulusan terbaik keseluruhan setiap sesi pengajian yang bergiat aktif dalam bidang kokurikulum. Program ini bertujuan menggalakkan lebih ramai pelajar cemerlang lepasan diploma dari Politeknik yang ditawarkan bagi melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda di UA atau Politeknik dalam bidang TVET.Maklumat lanjut

Senarai Bantuan Kewangan KPT

Jenis BantuanKeteranganCara Permohonan
Bantuan Kewangan Pelajar Kolej Komuniti (BKPKK)Bantuan Kewangan kepada pelajar yang mengikuti program di Kolej Komuniti bagi menyambung pengajian di peringkat sijil. Program ini bertujuan untuk membantu pelajar dari keluarga yang berpendapatan rendah melanjutkan pengajian di peringkat separa profesional yang akan dapat meningkatkan kemahiran hidup mereka dan membantu memperbaiki tahap sosio-ekonomi mereka dan keluarga.Maklumat lanjut
Bantuan Kewangan Asasi IPTAPenajaan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti program Asasi Universiti Awam. Pembiayaan bantuan kewangan ini adalah untuk pelajar golongan sasaran B40 dan M40.Maklumat lanjut
Bantuan Kewangan OKU (BKOKU)Bantuan Kewangan kepada OKU yang berdaftar dengan JKM dan mempunyai kad OKU serta berkebolehan / berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperluaskan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada golongan OKU yang melanjutkan pengajian di UA, IPTS, Kolej Komuniti dan Politeknik di bawah seliaan KPT.Maklumat lanjut
Program Pendidikan Khas (PPK)Bantuan kewangan kepada pelajar kelainan upaya yang mengikuti Program Kemahiran Khas secara sepenuh masa sahaja di Politeknik dan Kolej Komuniti terpilih sahaja. Pelajar kelainan upaya tersebut merupakan pelajar yang berdaftar di bawah JKM dan mempunyai kad pendaftaran OKU (OKU dalam kategori DE/DD iaitu pendengaran sahaja). Bantuan kewangan ini tidak mengambil kira taraf pendapatan keluarga sebagai syarat  kelayakan.Maklumat lanjut

Senarai Bantuan Antarabangsa KPT

Jenis BiasiswaKeteranganCara Permohonan
Malaysia International Scholarship (MIS)Penajaan kepada pelajar antarabangsa yang cemerlang di peringkat akademik dan juga ko-kurikulum. Program ini merupakan inisiatif Kerajaan bagi menarik pelajar dari seluruh negara di dunia bagi melanjutkan pengajian di peringkat pascasiswazah di Malaysia.Maklumat lanjut
Islamic Development Bank (IsDB) ScholarshipPenajaan kepada pelajar antarabangsa dari negara-negara Islam dan negara-negara membangun. Program ini adalah kerjasama penajaan bersama Islamic Development Bank (IDB) bagi menaja pelajar-pelajar dari negara-negara Islam dan negara-negara membangun. Selain itu juga, program ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan dua hala di antara Malaysia dan negara-negara luar serta meningkatkan imej negara dan memperlihatkan peranan Malaysia dalam pendidikan tinggi di persada antarabangsa.Maklumat lanjut
Scholarship Program In The Kingdom Of Saudi ArabiaBiasiswa ini diwujudkan hasil pertemuan Menteri Pengajian Tinggi dan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi ke Malaysia melalui pertemuan hormat di pejabat bekas pada 15 April 2022. Kerajaan Arab Saudi bersetuju menganugerahkan 300 biasiswa kepada rakyat Malaysia.Maklumat lanjut

Semoga perkongsian Biasiswa Bantuan Kewangan KPT ini dapat memberikan manfaat kepada nada semua.

Artikel Lain:

Leave a Comment