Gred Gaji Kerajaan 2023 (Tangga Gaji Penjawat Awam)

Gred Gaji Kerajaan 2023 (Tangga Gaji Penjawat Awam)

Gred Gaji Kerajaan

Penjawat awam menikmati gaji yang memuaskan. Ramai yang memohon menjadi penjawat awam untuk mendapat kelebihan yang diberikan oleh kerajaan terutamanya bab gaji.

Kami akan kongsikan kepada anda semua berkenaan gred gaji kerajaan untuk panduan anda.

Apa Itu Gaji

Bagi memudahkan anda memahami perbezaan antara ketiga istilah ini, boleh rujuk formula mudah di bawah:

  1. Gaji pokok: Gaji asas sahaja
  2. Gaji kasar: Gaji asas + elaun (jika ada)
  3. Gaji bersih: Gaji asas + elaun (jika ada) – potongan

Biasanya kesemua ini akan dinyatakan dengan jelas dalam penyata gaji anda.

Bagi kakitangan kerajaan, anda boleh menyemak slip gaji anda melalui e-Penyata Gaji

Pihak Berkuasa Melantik (PBM) menentukan gaji permulaan bagi pegawai yang dilantik kali pertama berdasarkan kepada dua (2) kriteria iaitu gaji permulaan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan dan pengalaman relevan.

Rujukan:
Perenggan 25, P.U.(A) 1/2012 – Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012

Gred Jawatan Mengikut Kelayakan

KELAYAKANGRED SISTEM SARAAN MALAYSIA
IJAZAH41-54
DIPLOMA/SIJIL POLITEKNIK/STPM27-40
SPM17-26
PMR/SRP11-16
PMR Ke bawah1-10

 

Angka 1 hingga 54 digunapakai untuk menentukan penggelaran gred jawatan dan gred gaji seperti berikut:

Bermula angka 1 untuk gred yang rendah sekali dan diikuti dengan angka yang lebih besar untuk gred yang lebih tinggi

Angka ganjil untuk gred lantikan

Angka genap untuk gred kenaikan pangkat

Gred Gaji Pekerja Kerajaan

 

JADUAL GAJI GRED N

1) Jadual Gaji Gred N11

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA11000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,216.00

GAJI MAKSIMUM : RM2,983.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM80

2) Jadual Gaji Gred N14

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA14000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,640.00

GAJI MAKSIMUM : RM3,397.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM90

3) Jadual Gaji Gred N16

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA16000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,730.00

GAJI MAKSIMUM : RM3,612.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM95

4) Jadual Gaji Gred N18

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA18000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,825.00

GAJI MAKSIMUM : RM3,827.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM100

5) Jadual Gaji Gred N19

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA19000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,352.00

GAJI MAKSIMUM : RM4,003.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM100

6) Jadual Gaji Gred N22

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA22000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM2,252.00

GAJI MAKSIMUM : RM4,693.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM115

7) Jadual Gaji Gred N26

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA26000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM2,577.00

GAJI MAKSIMUM : RM5,251.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM125

8) Jadual Gaji Gred N28

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA28000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM2,706.00

GAJI MAKSIMUM : RM5,526.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM130

9) Jadual Gaji Gred N29

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA29000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,493.00

GAJI MAKSIMUM : RM5,672.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM145

10) Jadual Gaji Gred N30

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA30000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,493.00

GAJI MAKSIMUM : RM5,672.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM145

11) Jadual Gaji Gred N32

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA32000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM2,844.00

GAJI MAKSIMUM : RM6,256.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM155

12) Jadual Gaji Gred N36

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA36000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM3,527.00

GAJI MAKSIMUM : RM7,506.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM180

13) Jadual Gaji Gred N40

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA40000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM4,986.00

GAJI MAKSIMUM : RM8,972.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM225

14) Jadual Gaji Gred N41

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA41000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pengurusan dan Professional

GAJI MINIMUM : RM2,080.00

GAJI MAKSIMUM : RM9,546.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM225

15) Jadual Gaji Gred N44

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA44000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pengurusan dan Professional

GAJI MINIMUM : RM3,551.00

GAJI MAKSIMUM : RM10,406.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM250

16) Jadual Gaji Gred N48

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA48000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pengurusan dan Professional

GAJI MINIMUM : RM5,118.00

GAJI MAKSIMUM : RM11,634.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM270

17) Jadual Gaji Gred N52

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA52000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pengurusan dan Professional

GAJI MINIMUM : RM5,750.00

GAJI MAKSIMUM : RM12,348.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM290

18) Jadual Gaji Gred N54

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NA54000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pengurusan dan Professional

GAJI MINIMUM : RM6,072.00

GAJI MAKSIMUM : RM13,138.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM320

JADUAL GAJI GRED NP

1) Jadual Gaji Gred NP29

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NP29000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,493.00

GAJI MAKSIMUM : RM5,672.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM145

2) Jadual Gaji Gred NP32

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NP32000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM2,844.00

GAJI MAKSIMUM : RM6,256.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM155

3) Jadual Gaji Gred NP36

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NP36000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM3,527.00

GAJI MAKSIMUM : RM7,506.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM180

4) Jadual Gaji Gred NP40

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NP40000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM4,986.00

GAJI MAKSIMUM : RM8,972.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM225

JADUAL GAJI GRED NT

1) Jadual Gaji Gred NT19

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NT19000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,352.00

GAJI MAKSIMUM : RM4,003.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM100

2) Jadual Gaji Gred NT22

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NT22000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM2,252.00

GAJI MAKSIMUM : RM4,693.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM115

3) Jadual Gaji Gred NT26

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NT26000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM2,577.00

GAJI MAKSIMUM : RM5,251.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM125

4) Jadual Gaji Gred NT29

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NT29000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,493.00

GAJI MAKSIMUM : RM5,672.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM145

5) Jadual Gaji Gred NT30

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NT30000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM1,493.00

GAJI MAKSIMUM : RM5,672.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM145

6) Jadual Gaji Gred NT32

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NT32000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM2,844.00

GAJI MAKSIMUM : RM6,256.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM155

7) Jadual Gaji Gred NT36

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NT36000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM3,527.00

GAJI MAKSIMUM : RM7,506.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM180

8) Jadual Gaji Gred NT40

KOD KOMPUTER SSM : SSM401NT40000

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Pentadbiran dan Sokongan

KUMPULAN : Pelaksana

GAJI MINIMUM : RM4,986.00

GAJI MAKSIMUM : RM8,972.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM225

Semoga perkongsian berkenaan gred gaji kerajaan ini dapat membantu anda semua.

Artikel Lain : Jadual Gaji Minimun Penjawat Awam

Leave a Comment