TS25:PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025

TS25:PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025

TS25

Dengan adanya program TS25, ia secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi taraf pendidikan di negara kita supaya taraf pendidikan negara kita dapat maju sama seperti negara-negara maju yang lain. Disini kami akan kongsikan kepada anda maklumat lebih lanjut tentang Program Transformasi Sekolah 2025, semoga membantu.

 

Apa Itu Program TS25

Program Transformasi Sekolah (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah yang berkualiti tinggi agar selaras dengan keperluan semasa pendidikan di negara kita.

Mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025

TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui :Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan.

 1. Disokong kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan.
 2. Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi.
 3. Komitmen komuniti yang padu.

 

Objektif Program Transformasi Sekolah 2025

Apa Objektif Program Ini Di Wujudkan?? Setiap program yang di wujudkan pasti mempunyai objektifnya yang tersendiri. Ia adalah untuk menentukan ke mana hala tuju satu-satu program itu akan di bawa dan untuk memastikan program yang diadakan berjaya mencapai objektif yang telah di tetapkan. Mengaplikasi konsep dan AMALAN PdPc TERBAIK.
 1. MEMBANGUNKAN KEPAKARAN DALAMAN melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan.
 2. Membangunkan PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG BERKESAN dengan mengutamakan kemenjadian murid.

Baca Juga: LOGIN PAJSK KPM:ID,CARA MASUKAN MARKAH & SEMAKAN(pajsk.moe.gov.my)

 

Matlamat Program Transformasi Sekolah 2025

Berdasarkan kepada tiga objektif Program Transformasi Sekolah, maka KPM telah menetapkan tiga matlamat utama yang perlu dicapai oleh semua sekolah-sekolah di Malaysia pada tahun 2025, iaitu ;

 1. Memantapkan kepimpinan sekolah.
 2. Memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc).
 3. Mengukuhkan pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid.

 

Matlamat Program Program Transformasi Sekolah 2025

Selain dari objektif penubuhan, satu-satu program yang di wujudkan juga perlulah mempunyai matlamatnya yang tersendiri. Ianya kerana dengan adanya matlamat, ia menjadi sebab kenapa program tersebut di wujudkan. Selain itu, ia juga menjadi salah satu penanda aras yang perlu di capai untuk memastikan matlamat penbuhanya tercapai.

Begitu juga dengan program TS25 ini. ia mempunyai beberapa matlamat yang penting. Berdasarkan kepada tiga objektif Program Transformasi Sekolah, maka KPM telah menetapkan tiga matlamat utama yang perlu dicapai oleh semua sekolah-sekolah di Malaysia pada tahun 2025, iaitu ;

 • Memantapkan kepimpinan sekolah.
 • Memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc).
 • Mengukuhkan pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid.

 

Konsep Program Transformasi Sekolah 2025

Berikut adalah merupakan konsep program ini iaitu:

 • Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
 • Penglibatan pengajaran dan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna
 • Disokong kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan
 • Guru yang kompeten, beraspirasi tinggi
 • Komitmen komuniti yang padu.

 

Grafik Program Transformasi Sekolah 2025

Berikut adalah merupakan grafik bagi program ini:

ts25
ts25
ts25
ts25

 

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut tentang TS25 anda boleh layari  pautan Program Transformasi Sekolah 2025 atau pautan rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Artikel Lain:

Leave a Comment